93 proc. Polaków, którzy odpowiedzieli na zadane pytania twierdzi, że kurczaki hodowane na mięso powinny mieć dostęp do czystego środowiska oraz być w stanie realizować naturalne potrzeby, takie jak rozprostowanie skrzydeł, dostęp do paszy, czy świeżego powietrza i naturalnego światła. Polacy są też w większości (86 proc.) przekonani, że kurczaki odczuwają ból, a 89 proc. z nich uważa, że zabijanie zwierząt powinno odbywać się w sposób humanitarny.

Z badania dowiadujemy się również, że 96 proc. ankietowanych z siedmiu europejskich krajów je kurczaki, a 2/3 robi to raz w tygodniu lub częściej. Co ciekawe, 62 proc. odpowiedziało, że woli kupować mięso, które zostało pozyskane etycznie.

Jak się okazuje, Europejczycy nie są obojętni na los hodowanych zwierząt. 90 proc. badanych uważa bowiem, że kurczaki powinny być przetrzymywane w czystym otoczeniu z dostępem do świeżego powietrza.

Z drugiej jednak strony, ciągle mamy nikłą wiedzę na temat tego, w jakich odbywa się chów zwierząt. 64 proc. Polaków przyznało, że wie na temat współczesnej hodowli kurczaków niewiele lub nic. Ponad połowa myśli, że z kolei, że kurczaki hodowane na mięso mają przynajmniej w małym stopniu styczność ze światem zewnętrznym.

W badaniu zostały również zawarte pytania odnośnie znakowania produktów i ich pochodzenia. Aż 93 proc. Polaków chciałaby, aby kurczaki sprzedawane na terenie UE były oznakowane pod kątem kraju pochodzenia, a dla 90 proc. ankietowanych chciałoby także oznaczenia mówiącego o warunkach, w jakich były hodowane kurczaki.

Niniejsze badanie przeprowadzone zostało przez ComRes na zlecenie Eurogroup for Animals w dniach od 9 stycznia do 22 lutego 2019 r. drogą internetową. Odpowiedzi udzieliło ponad 7090 dorosłych z Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Niemczech, Hiszpanii, Belgii i Polski. Wszystkie szczegóły dotyczące badanie dostępne są na oficjalnej stronie ComRes.

Przypomnijmy, że Unia Europejska jest jednym z największych producentów drobiu na świecie. Każdego roku hodowanych na mięso jest tutaj ponad 6 miliardów kurczaków, z czego aż ⅙ w Polsce. 90 proc. z nich to brojlery – stworzona w wyniku selekcji genetycznej rasa kurczaka, która charakteryzuje się nienaturalnie szybkim wzrostem.

O problemach związanych z dobrostanem brojlerów pisaliśmy już na naszych łamach. Kurczaki cierpią między innymi z powodu kalectwa, chorób układu krążenia oraz chorób metabolicznych >>

O tym jak wygląda przemysłowy chów brojlerów przeczytasz tutaj >>