Przyjęcie oferty pracodawcy, aby wypowiedzenie zastąpić porozumieniem stron, nie musi być korzystne dla pracownika. Może bowiem oznaczać utratę niektórych uprawnień i utrudnić walkę o odszkodowanie albo przywrócenie do pracy.
Czy zawsze jest ten sam termin rozwiązania umowy
Pracodawca wręczył pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę z powodu nienależytego wykonywania obowiązków. Po dwóch dniach zapytał go, czy nie wolałby rozwiązać jej za porozumieniem stron. Czy jeśli pracownik wyrazi na to zgodę, jego umowa rozwiąże się w tym samym terminie jak przy wypowiedzeniu?