Jeżeli święto przypada w dzień dla pracownika wolny, to choroba nie uprawnia do dodatkowego dnia wolnego.

Zaświadczenie lekarskie stanowi dowód usprawiedliwiający nieobecność pracownika w pracy - zwolnienie stanowi więc podstawę do uznania okresu choroby za usprawiedliwioną nieobecność w pracy. Zobacz, komu przysługuje zasiłek chorobowy i jak go otrzymać>> A co jeśli zwolnienie obejmuje także dni świąteczne?

Święto w sobotę

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, wymiar czasu pracy ulega obniżeniu za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela. Jeżeli więc święto wypada w sobotę, to pracodawca ma obowiązek wyznaczyć zatrudnionym w zamian inny dzień wolny od pracy.

Jednak chory w sobotę pracownik nie ma prawa żądać w zamian dnia wolnego, bowiem jego wymiar czasu pracy ulega już obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności. Skoro pracownik i tak nie miał pracować tego dnia, to usprawiedliwiona nieobecność w dniu wolnym od pracy pozostaje bez wpływu na wymiar czasu pracy i nie ma powodów, by choroba obniżała wymiar czasu pracy zatrudnionego o kolejne osiem godzin.

Problemu nie ma w ogóle z chorobą w świąteczną niedzielę, ponieważ tylko święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin.

Co jeśli pracownik obowiązkowo pracuje w święto

Dnia wolnego nie dostanie chory pracownik także w przypadku, gdy niedziela jest dla niego zgodnie z grafikiem dniem pracującym.

Przepisy przewidują, że pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta (jeśli jest to dozwolone) pracodawca musi zapewnić inny dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Jeśli pracownik nie może wykorzystać tego dnia ani w tym terminie, ani do końca okresu rozliczeniowego, to przysługuje mu prawo do dodatku do wynagrodzenia. Zobacz, kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za dodatkową pracę>>

W związku z tym, że wyznaczenie dnia wolnego zmienia w tym wypadku tylko rozkład czasu pracy, a nie zmniejsza liczby pracujących dni, nie ma też podstaw, aby chory pracownik odbierał sobie dzień wolny.

Zobacz stanowisko MRPiPS w sprawie choroby w dni wolne i jak wygląda sprawa z nadgodzinami>>