Lekarz może wydać zwolnienie z datą wsteczną jeśli stwierdzi, że dana osoba była niezdolna do pracy także przez 3 dni poprzedzające badanie.

Zwolnienie lekarskie jest dowodem potwierdzającym czasową niezdolność zatrudnionego do pracy z powodu choroby czy pobytu w stacjonarnym podmiocie leczniczym (na przykład szpitalu). Na podstawie zwolnienia ustala się również wysokość zasiłku chorobowego. Jak otrzymać zasiłek chorobowy przeczytasz tutaj>>

Wystawia je lekarz, lekarz dentysta lub felczer po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia pacjenta. Brak badania może prowadzić nawet do cofnięcia pozwolenia na wystawianie tego typu zaświadczeń. Przy czym przy wystawianiu zwolnień lekarz powinien brać pod uwagę stan zdrowia ubezpieczonego, z uwzględnieniem rodzaju i warunków pracy.

Na jaki okres wystawiane jest zwolnienie? Zwolnienie lekarskie jest wystawiane na okres, w którym pracownik ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy, ale nie dłużej niż do dnia, kiedy konieczne jest przeprowadzenie kolejnego badania stanu zdrowia. I zasadniczo powinno obejmować okres od dnia, w którym przeprowadzono badanie lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania.

Sprawdź, ile masz czasu na dostarczenie zwolnienia lekarskiego>>

Jeżeli bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy lub badanie zostało przeprowadzane w okresie wcześniej orzeczonej niezdolności do pracy, to zwolnienie może zostać wystawione na okres późniejszy, ale nie później niż czwartego dnia po dniu badania.

Zwolnienie może zostać także wystawione z datą wsteczną, jeżeli wyniki wykazują, że ubezpieczony był w tym okresie niewątpliwie niezdolny do pracy. W tym wypadku nie może być ono wystawione na okres nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie.

Wyjątkowo zwolnienie za okres wcześniejszy niż 3 dni może wystawić lekarz psychiatra, jeśli stwierdzi lub będzie podejrzewał zaburzenia psychiczne ograniczające zdolność pracownika do oceny własnego postępowania.

W przypadku, gdy dana osoba przebywała w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, zwolnienie wystawia się nie później niż w dniu wypisania chorego z zakładu. Jeżeli pracownik przebywa w szpitalu dłużej niż 14 dni, zwolnienie wystawia się co 14 dni w celu umożliwienia wypłaty zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za czas choroby. Na wniosek ubezpieczonego zwolnienie może być także wystawione w późniejszym terminie.