Ministerstwo Obrony Narodowej dodatkowo będzie musiało przeznaczyć na kształcenie kandydatów na oficerów prawie 29 mln zł. To efekt tego, że szef resortu obrony narodowej podjął decyzję o zwiększeniu naboru na uczelnie wojskowe o 230 osób.
W roku akademickim 2016/2017 zostaną więc przyjęte 764 osoby. Podstawą zwiększenia przyjęć będzie nowelizacja rozporządzenia z 8 marca 2016 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 349). Nowe przepisy wejdą w życie z dniem ogłoszenia, ale z mocą od 5 lipca 2016 r.
Nabór zostanie przeprowadzony do czterech uczelni wojskowych. W Wojskowej Akademii Technicznej na maturzystów będą czekać 392 indeksy. Najwięcej, bo aż 97 miejsc, będzie na elektronice i telekomunikacji. Najmniej – zaledwie 12, na chemii. W Akademii Marynarki Wojennej zostanie przyjętych 50 studentów. Najwięcej wolnych miejsc jest na nawigacji. Aż 230 indeksów czeka na chętnych w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Natomiast 70 osób ma szanse studiowania na lotnictwie i kosmonautyce w Wyższej Szkole Oficerskiej w Dęblinie. Jak tłumaczy resort, zwiększone limity przyjęć do szkół wojskowych zostały przygotowane na podstawie możliwości dydaktycznych uczelni i zapotrzebowania armii. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w uczelni wojskowej zostaną powołane rozkazem rektora-komendanta do służby kandydackiej. Szczegółowe warunki takiej służby określa rozporządzenie ministra obrony narodowej z 17 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1627).
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach