Likwidacja prokuratury wojskowej zmusiło MON do opracowania nowych rozporządzeń dotyczących dyscyplinowania żołnierzy. Nowe regulacje nie zaostrzają obecnych kar.
Resort obrony narodowej wysłał do uzgodnień międzyresortowych trzy projekty rozporządzeń dotyczących postępowania dyscyplinarnego dla żołnierzy zawodowych. Tego typu zmiany to efekt wejścia w życie ustawy z 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. poz. 177). Zgodnie z nią prokuratura wojskowa została włączona do powszechnej. Tylko w ograniczonym zakresie wciąż będzie zachowywała swą odrębność. Dlatego też w zakresie spraw podlegających orzecznictwu sądów wojskowych swoje zadania będą wykonywać prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury pełniący czynności w departamencie do spraw wojskowych, w wydziałach prokuratur okręgowych i działach prokuratur rejonowych. Mimo likwidacji wojskowych jednostek organizacyjnych, stanowiska prokuratorów również będą zajmować żołnierze zawodowi.
Nowe rozporządzenia dotyczące dyscyplinowania żołnierzy będą wydawane w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości. Ponadto pomieszczenia, w których przebywają wojskowi ukarani karą aresztu izolacyjnego będą tworzone i likwidowane przez komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej. Takie prawo będzie też miał Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych poza granicami państwa. Zarówno komendant jak i dowódca będą musieli konsultować swoje decyzje z dyrektorem komórki organizacyjnej resortu obrony narodowej właściwej ds. dyscypliny wojskowej.
Poza zmianami organizacyjnymi związanymi z dostosowaniem nowej organizacji prokuratury, dla żołnierzy tryb i sposób postępowania dyscyplinarnego pozostanie w obecnym kształcie.
– Przy okazji konsultowania projektów rozporządzeń dotyczących dyscyplinowania żołnierzy z pewnością należałoby się zastanowić dodatkowo na uproszczeniem procedury. Dowódca zamiast być odpowiedzialny za skuteczne przygotowanie swojego plutonu do działań bojowych, to musi się zajmować się biurokracją – mówi gen. Roman Polko, były dowódca GROM.
Według niego dowódcy bez zbędnych formalności powinni mieć możliwość nakładania drobnych kar taktycznych np. w postaci pompek za przewinienia bez zbędnych formalności. I za przykład podaje, że niemiecki żołnierz, który pozostawi bez opieki broń spotyka się z automatu z karą finansową bez żmudnej procedury dyscyplinarnej.
Etap legislacyjny
Uzgodnienia międzyresortowe