Tatuaż u żołnierza, który zrobiony został na twarzy, szyi lub przedramionach automatycznie uznawany jest za szpecący. Projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej znosi tę zasadę.

W aktualnym brzmieniu rozporządzenia tatuaż znajdujący się na twarzy, szyi i przedramionach automatycznie uznawany jest za szpecący. Określenie widniejącego na ciele kandydata wzoru taką kategorią skutkuje orzeczeniem o przeciwwskazaniu do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Po wejściu w życie proponowanych przepisów, wytatuowani na wymienionych wyżej częściach ciała kandydaci nie będą z mocy prawa dyskwalifikowani przez komisję.

- Praktyka pokazała, że taka kwalifikacja nie pozostawiała orzecznikom pola do interpretacji poszczególnych przypadków. Usunięcie opisu szczegółowego dotyczącego bezwzględnej kwalifikacji tatuaży jako „szpecące” daje lekarzom możliwość indywidualnej oceny kandydata. Oznacza to, że tatuaże nieszpecące nie będą powodowały niezdolności do zawodowej służby wojskowej. Zmiany te są powrotem do rozwiązań sprzed czerwca 2015 roku – wyjaśnia Bartłomiej Misiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej.

Jaki tatuaż dla żołnierza

Z MON nie udało nam się uzyskać odpowiedzi na pytanie na jakiej podstawie lekarze orzecznicy decydować będą o tym, czy dany tatuaż wypada żołnierzowi nosić, czy też nie. Projekt rozporządzenia nie zawiera bowiem żadnych wytycznych odnoszących się do tej kwestii. Misiewicz wskazuje jednak, że do tej pory odnotowano jedynie kilka przypadków, w których kandydaci na żołnierzy zostali wykluczeni przez orzeczników ze względu na posiadanie tatuaży.

Kandydat posiadający „szpecący tatuaż” jest uznawany za niezdolnego do pełnienia służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Żandarmerii Wojskowej oraz jednostkach desantowo-szturmowych. Nie może również ubiegać się uczniem studium podoficerskiego oraz szkoły podoficerskiej. Z niewłaściwym tatuażem nie można również pełnić służby w powietrzu, służby naziemnego zabezpieczenia lotów lub służby inżynieryjno-lotniczej czy przy obsłudze bezzałogowych statków powietrznych. Przepisy te mają zastosowanie również do kandydatów do Marynarki Wojennej.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach na etapie uzgodnień.