Studentki analityki medycznej, farmacji, medycyny, pielęgniarstwa, psychologii, ratownictwa medycznego oraz weterynarii po skończeniu 19 lat muszą się liczyć z tym, że zostaną wezwane, by stawiły się do kwalifikacji wojskowej. Tym samym obowiązkiem zostały też objęte panie uczęszczające do policealnych szkół medycznych.
Takie rozwiązania zawiera projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, który trafił do uzgodnień międzyresortowych. Po jego wejściu w życie do kwalifikacji będą mogły się także zgłaszać panie, które co prawda nie kształcą się na kierunkach medycznych, ale swoją przyszłość chcą związać z wojskiem.
Projekt nie tylko wskazuje kobiety, które zostały objęte obowiązkiem stawiennictwa do kwalifikacji, ale określa też, jakie stanowiska służbowe lub funkcje mogą objąć w armii. Ponadto uwzględnia on przepisy w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub kobiet karmiących dziecko piersią, które zostały wydane na podstawie art. 176 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666). I właśnie to rozwiązanie wzbudza najwięcej kontrowersji wśród ekspertów. Powód? Otóż teraz do kobiet w czynnej służbie wojskowej będą mieć również zastosowanie przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych wydane na podstawie art. 23715 par. 1 kodeksu pracy.
– Nasze wojsko nie powinno się zgadzać na przejmowanie w ciemno wszystkich przepisów kodeksu pracy, bo wtedy służba staje się bardziej pracą niż służbą. Od żołnierza, czy to mężczyzny zajmującego się małym dzieckiem, czy też kobiety, wymaga się dyspozycyjności. Trzeba też sobie zdawać sprawę, że rzadko bywa się w domu – wskazuje gen. Roman Polko, były dowódca GROM.
Podkreśla, że kobieta wstępująca do wojska w USA jest zobowiązana przedstawić program rodziny, czyli kto np. będzie się opiekował dzieckiem, jeśli ona będzie musiała wyjechać na misję. – W efekcie pani major, która dwa miesiące po urodzeniu bliźniaczków nie chciała jechać na misję została zwolniona z armii – dodaje gen. Roman Polko.
W 2017 r. kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w okresie od 30 stycznia do 28 kwietnia. Obowiązek stawienia się przed komisją lekarską będzie dotyczył około 240 tys. osób. Poza kobietami ze szkół medycznych będą wzywani mężczyźni urodzeni w 1998 r.
Etap legislacyjny
Uzgodnienia międzyresortowe