TSUE ustali, czy zmiana zasad wynagradzania większej grupy osób wymaga przeprowadzenia procedury zwolnień grupowych.
Czy pracodawca składający wypowiedzenia zmieniające grupie pracowników (w zakresie wynagradzania) powinien przeprowadzić konsultacje ze związkami zawodowymi oraz poinformować o tym urząd pracy? Pracodawcy i zatrudnieni mogą już wkrótce poznać odpowiedź na to pytanie. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia (X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) skierował bowiem pytanie prejudycjalne w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. C–149/16).
– Motywacją do zadania pytania TSUE było niejednolite orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawie problematyki stosowania przepisów o wypowiedzeniach zmieniających w zestawieniu z przepisami ustawy o zwolnieniach grupowych oraz dyrektywy z 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych – wskazuje Aleksandra Rutkowska, sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, przewodnicząca w sprawie, w której zadano pytanie do trybunału.