Co ważne, nowe rozwiązania obejmą także umowy na zastępstwo. Będzie się je rozwiązywać według takich samych zasad, jak terminówki, a nie odrębnych, jak do tej pory. Przy okazji nowelizacji przepisów, nie wprowadzono natomiast zmiany na korzyść pracowników polegającej na obowiązku uzasadniania wypowiedzenia przez pracodawcę. Tak jak dotychczas szef będzie musiał to robić jedynie, gdy będzie je wręczał zatrudnionym bezterminowo. Tym wszystkich nowościom towarzyszą skomplikowane zasady w okresie przejściowym.

Książka: Rewolucja w wypowiedzeniach umów o pracę >>

W opracowaniu "Rewolucja w wypowiedzeniach umów o pracę" omawiamy najważniejsze kwestie dotyczące okresów ich rozwiązywania. Wyjaśniamy na konkretnych przykładach najczęściej pojawiające się wątpliwości.