W zależności od urzędu kierownicze posady straciło od kilku do kilkunastu osób. Jednak fachowców z wolnego rynku jest niewielu.
Zgodnie z ustawą z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 34 ze zm.), która weszła w życie 23 stycznia, szefom urzędów pozostał jeszcze tylko tydzień na podjęcie decyzji w sprawie dalszych losów obecnych dyrektorów. Jak wynika z sondy DGP przeprowadzonej w ministerstwach i urzędach wojewódzkich, wielu członków służby cywilnej zajmujących kierownicze stanowiska wciąż nie zna swojej przyszłości.
30 dni na decyzję