Prawnik, a nie polityk zostanie szefem służby cywilnej. Z naszych informacji wynika, że premier Beata Szydło powoła na to stanowisko Dobrosława Dowiata-Urbańskiego, wieloletniego urzędnika specjalizującego się w prawie pracy i administracji publicznej.
Po ostatniej nowelizacji ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.) opozycja się spodziewała, że nowym szefem SC zostanie osoba z politycznego nadania. Zgodnie bowiem z nowymi przepisami stanowisko to jest obsadzane przez premiera bez żadnych konsultacji (wcześniej kandydat był opiniowany przez Radę Służby Cywilnej, która zmieniła nazwę na Radę Służby Publicznej). Ponadto obecny rząd zrezygnował z wymogu, aby nowy szef SC był urzędnikiem mianowanym, a dodatkowo pięć lat wstecz od powołania nie był członkiem żadnej partii. Przewidywania opozycji się jednak nie sprawdziły – jak wynika z naszych informacji, na czele urzędników stanie obecny zastępca dyrektora departamentu prawnego z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dobrosław Dowiat–Urbański, urzędnik mianowany, prawnik po aplikacji legislacyjnej od lat związany z korpusem SC, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
To już piąty szef służby cywilnej. Obejmie stanowisko po Claudii Torres-Bartyzel, która w grudniu złożyła dymisję. Powód? Brak dobrej współpracy z nowym rządem. Nie akceptowała ona także kierunku zmian w ustawie o służbie cywilnej – zgodnie z nowelizacją dyrektorzy są obecnie wybierani w drodze powołania, a nie konkursu. Nominację chwalą urzędnicze związki.
Reklama
– Bardzo się z niej cieszymy. Dobrosław Dowiat-Urbański to dobry fachowiec, który rozumie i dostrzega problemy służby cywilnej – komentuje Robert Barabasz, szef Sekcji Krajowej Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej NSZZ „Solidarność”. Dodaje, że w służbie cywilnej jest wiele do zrobienia, choćby przez wzgląd na brak zwiększonych rekompensat za nadgodziny czy też niskie płace urzędników.
Do obsadzenia pozostała jeszcze Rada Służby Publicznej. Na jej przewodniczącego typowany jest poseł PiS dr Artur Górski.