Wojsko wyciąga rękę do szeregowych rannych na misjach. Dowództwo Generalne przygotowuje kursy podoficerskie dla żołnierzy, którzy ucierpieli na służbie. Wsparciem zostaną objęci lżej ranni weterani, którzy nie mają wpisanej kategorii "zdolny do służby z ograniczeniami".

"Szeregowi będą mieli między innymi łatwiejszy sprawdzian z wychowania fizycznego na kurs podoficerski" - zapowiada podpułkownik Szczepan Głuszczak z Dowództwa Generalnego.

W ubiegłym roku podobny kurs zorganizowano dla weteranów z kategorią zdrowotną "zdolny do służby z ograniczeniami". Szeregowi byli zwolnieni z egzaminu z w-fu, musztry oraz strzelania i taktyki. Podpułkownik Szczepan Głuszczak mówi, że dzięki takim ułatwieniom poszkodowani na misjach żołnierze, mogą dalej służyć w armii i awansować na kolejne stopnie wojskowe. Ułatwienia są kierowane przede wszystkim do szeregowych, którzy odnieśli obrażenia w czasie misji bojowych w Iraku i Afganistanie.

Kurs podoficerski ruszy w kwietniu w Poznaniu. Wnioski z poszczególnych jednostek będzie oceniała specjalna komisji. Poza ułatwieniami na egzaminach sprawnościowych każdy z kandydatów musi spełnić podstawowe wymagania na taki kurs. Szeregowy powinien mieć minimum średnie wykształcenie, pięć lat służby za sobą i bardzo dobrą opinię od przełożonego.