Na wzrost uposażenia mogą liczyć wszystkie służby mundurowe. A wiele wskazuje na to, że rząd nie zapomni o ich finansowych potrzebach także w przyszłym roku.
Armia ma powody do zadowolenia. Najniższe uposażenie zasadniczego żołnierza zawodowego od stycznia wynosi 2,9 tys. zł, a najwyższe ponad 15 tys. zł. Takie zmiany wynikają z rozporządzenia ministra obrony narodowej z 18 grudnia 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. poz. 2213). Powodów do narzekania nie mają też inne służby mundurowe.
Nie jako dodatek stażowy, ale element podstawy