Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar chce większych uprawnień pracowników nieetatowych. Jak zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami zależy mu na należytej ochronie nie tylko zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę ale też w oparciu o umowę zlecenie czy samo zatrudnionych.

Ze swoim postulatem zwrócił się do premier Ewy Kopacz. Podkreślił, że nie chodzi o to by uprawnienia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych były jednakowe czy podobne do umowy o pracę. Chodzi raczej o prawo do odpoczynku, czy prawo do urlopu.

Według Adama Bodnara można by się też zastanowić nad ograniczeniem liczby umów cywilnoprawnych związanych ze świadczeniem pracy w wymiarze godzinowym. Są na przykład lekarze czy kierowcy, którzy zatrudniając się na różnych umowach pracują po 16 godzin na dobę.

Rzecznik wyraził nadzieję, że tym problemem zajmie się też Rada Dialogu Społecznego, która ma zastąpić Komisję Trójstronną i ma być nowym forum współpracy pracowników, pracodawców i rządu. Radę ma powołać prezydent Andrzej Duda. Wszyscy partnerzy społeczni wysłali już do prezydenta nazwiska swoich przedstawicieli.