Pan Robert pracuje w prywatnej firmie. – Szef ma różne pomysły, jak usprawnić naszą pracę. Niedawno jednak przeszedł samego siebie, bo stwierdził, że telefony komórkowe przeszkadzają nam w wykonywaniu obowiązków. Nie tylko zabronił z nich korzystać, ale chce, żebyśmy zostawiali je przy jego biurku na cały dzień. Twierdzi, że ma prawo tak zrobić, bo płaci nam za wykonywanie pracy, a nie prywatne rozmowy. To praca czy więzienie – denerwuje się czytelnik
Nic dziwnego, że tak pan Robert zareagował na żądanie pracodawcy, bo wszystko wskazuje na to, że szef takich poleceń nie może wydawać. Oczywiście, w godzinach pracy naszym obowiązkiem jest wykonywanie wszystkich zadań i sprawy prywatne należy rozwiązywać poza tymi godzinami. Podpisanie umowy o pracę oznacza, że umawiamy się świadczyć pracę określonego rodzaju, w czasie i miejscu, jaki wskaże pracodawca. Takie zapisy znajdują się w regulaminie. Należy jednak pamiętać, że chociaż warunki i wymagania ustala przełożony, to w regulaminie nie mogą znaleźć się dowolne zapisy. Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest sumienne wykonywanie poleceń pracodawcy. Na przełożonym również jednak spoczywają pewne obowiązki. Jednym z nich jest konieczność zapewnienia takiej organizacji pracy, aby całkowicie wykorzystać czas pracy. Z tego powodu może się zdarzyć, że szef wprowadzi zapis, który ograniczy wykonywanie prywatnych połączeń w czasie pracy.
Jeśli uzna, że telefon komórkowy dezorganizuje pracę albo uniemożliwia (zdaniem przełożonego) prawidłowe wykonywanie obowiązków, taka informacja może znaleźć się w regulaminie pracy. Możemy się wówczas oburzać, ale szef ma całkowite prawo żądać od nas poświęcenia się wyłącznie obowiązkom podczas pracy. Jednak istotne jest to, że telefonów nie można bezwzględnie zakazać. Po pierwsze każdemu przysługuje pełne prawo do komunikowania się, a gwarantuje nam to konstytucja. Równie ważne jest też to, że pracownicy mają w trakcie pracy możliwość przerwy, np. na zjedzenie posiłku, i mogą wówczas korzystać z telefonu. Warto też pamiętać, że choć powinniśmy się powstrzymywać od prywatnych rozmów, to należy mieć możliwość szybkiego kontaktu z rodziną w sytuacjach awaryjnych, które wymagają od nas szybkiej reakcji.
Podstawa prawna
Art. 94, art. 100 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502). Art. 49 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. poz. 483).