Płatny urlop wypoczynkowy przysługuje także osobie podejmującej pierwszą pracę, jest on jednak naliczany w inny sposób niż w przypadku pozostałych zatrudnionych.

Zgodnie z prawem pracy, każdy zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i odpłatnego urlopu wypoczynkowego. Przy czym zasadą jest, że pracownik nabywa prawo do wypoczynku w każdym kolejnym przepracowanym roku kalendarzowym, czyli z dniem 1 stycznia. Jak dokładnie ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego, dowiesz się tutaj>>

Jednak w przypadku pracowników rozpoczynających karierę zawodową prawo do urlopu w pierwszym roku kalendarzowym pracy uzyskiwane jest proporcjonalnie. Pracownik z każdym przepracowanym miesiącem nabywa prawo do 1/12 wymiaru urlopu przysługującego po przepracowanym roku. Zatem dana osoba nabywa prawo do urlopu cząstkowego z dołu, czyli za każdy przepracowany miesiąc.

Nawet, jeśli pracownik zmieni pracodawcę w ciągu tego pierwszego roku zatrudnienia, nie wpłynie to na nabywanie prawa do kolejnych dni urlopu z każdym miesiącem zatrudnienia.

Przykład: Pracownik rozpoczyna swoją pierwszą pracę 1 lipca 2015 roku i przysługuje mu 20 dni urlopu. 31 lipca będzie mu przysługiwało prawo do 1/12 wymiaru urlopu, czyli 1/12*20 dni = 1,66 dnia. 31 sierpnia uzyska prawo do kolejnej 1/12, czyli pod koniec drugiego miesiąca pracy będzie miał prawo do 2/12*20 dni = 3,32 dnia.

W związku z tym, że urlop nabywany jest proporcjonalnie, nie można wykorzystać więcej wolnego niż przysługuje po przepracowaniu danego miesiąca.

>>Czytaj też: Niewykorzystany urlop wypoczynkowy - jakie są konsekwencje dla pracownika i pracodawcy

Przy czym, jeżeli stosunek pracy został nawiązany w trakcie miesiąca, pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w następnym miesiącu kalendarzowym z upływem dnia poprzedzającego datą dzień nawiązania stosunku pracy.

Ponadto prawo nie zezwala na zaokrąglanie 1,66 dnia urlopu, urlop jest więc dzielony na godziny - 1 dzień urlopu to 8 godzin, dlatego 1,66 dnia urlopu wynosi 13 godzin i 20 minut. Pracodawca ma prawo sam zdecydować o zaokrągleniu urlopu do pełnego dnia.

Kolejne urlopy pracownik nabywa już zawsze z góry i w pełnym wymiarze z początkiem każdego roku kalendarzowego lub w dniu, w którym rozpocznie pracę w następnym roku kalendarzowym.

Prawo to przysługuje także wtedy, gdy pracownik nie przepracował w pierwszym roku zatrudnienia okresu wystarczającego dla uzyskania prawa do urlopu. Jeżeli zatem dana osoba rozpoczęła pracę 15 grudnia, nie zdążyła przepracować pełnego miesiąca i uzyskać prawa do 1/12 urlopu, to z dniem 1 stycznia pomimo to nabywa ona prawo do całego urlopu za kolejny rok kalendarzowy.