Pracownikowi, który wykorzystał wszystkie dni wolne, a następnie uzyskał w tym samym roku kalendarzowym prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Każdej osobie, zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy, którego wymiar zależy od stażu pracy. W wersji podstawowej osoba na etacie ma więc prawo do 20 wolnych dni, jeżeli jest zatrudniona krócej niż 10 lat i 26 dni, jeżeli pracuje co najmniej 10 lat. Jak dokładnie ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego, przeczytasz tutaj>>

Jeżeli natomiast pracownik wykorzysta cały urlop wypoczynkowy za dany rok kalendarzowy, a następnie w trakcie tego roku nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze (ponieważ przepracował odpowiednią liczbę lat i ma wyższy staż pracy), przysługuje mu urlop uzupełniający, rekompensujący mu różnicę pomiędzy niższym wymiarem.

Przykładowo: gdy pracownik wykorzystał do lipca cały przysługujący mu urlop, a w sierpniu osiągnie próg 10 lat stażu pracy, otrzyma urlop uzupełniający w wymiarze 6 dni, czyli różnicę pomiędzy wymiarami 20 i 26 dni urlopu wypoczynkowego. Nieprawidłowe jest przy tym ustalenie urlopu w niższym wymiarze - licząc proporcjonalnie od dnia nabycia wyższego wymiaru do końca roku kalendarzowego - bowiem jest to sprzeczne z ministerialnym rozporządzeniem, zakładającym, iż „wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył u danego pracodawcy prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, ustala się uwzględniając wyższy wymiar tego urlopu”.

Natomiast urlopu uzupełniającego w ogóle nie otrzyma pracownik, który do końca lipca nie wykorzystał urlopu (w ogóle lub w części), ponieważ automatycznie wymiar jego urlopu wypoczynkowego zostaje zwiększony do 26 dni lub z pomniejszeniem o wykorzystaną wcześniej część. Udzielanie urlopu uzupełniające nie jest więc w tym wypadku potrzebne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14)