W 2022 roku wzrosła liczba kobiet wchodzących do zarządów spółek sektora finansowego w krajach UE - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu firmy konsultingowej Ernst & Young (EY). W ubiegłym roku odsetek kobiet w zarządach wzrósł z 37 do 42 proc.

Zdaniem większości ankietowanych przez EY inwestorów (44 proc.) mieszany zarząd jest ważnym warunkiem ulokowania pieniędzy w spółce. Dla 16 proc. z nich jest on „zupełnie nieistotny”.

Zróżnicowanie płci jest największe w zarządach banków i firm ubezpieczeniowych, gdzie 43 proc. członków zarządu to kobiety. Różnorodność płci jest natomiast najniższa wśród zarządów firm zarządzających majątkiem i aktywami, gdzie podział płci wynosi 40 proc. do 60 proc. na niekorzyść kobiet” – czytamy w raporcie.

Z badania wynika również, że średnia wieku kobiet będących dyrektorami w zarządach wynosi 57 lat i jest nieznacznie niższa niż ich męskich odpowiedników (60 lat).

Oprócz rosnącej reprezentacji kobiet we wszystkich zarządach, prezesi europejskich firm świadczących usługi finansowe traktują również priorytetowo różnorodność kulturową swoich instytucji” – twierdzi Omar Ali z EY, cytowany w komunikacie prasowym.

Ernst & Young zauważa w raporcie „European Financial Services Boardroom Monitor”, że prawie jedna trzecia (32 proc.) monitorowanych firm ma obecnie członków zarządu z doświadczeniem zawodowym w zakresie zrównoważonego rozwoju, co oznacza znaczny wzrost z 19 proc. w czerwcu 2022 r.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek (PAP)