Reklama
Sposób finansowania pobytu żołnierza za granicą ma być w gestii dowódcy jednostki wojskowej, która go wysyła. Żołnierz musi mieć zapewnione nieodpłatne zakwaterowanie w państwie pełnienia służby, ewentualnie komendant może przyznać podwładnemu równoważnik finansowy, którego wskaźnik co roku jest ustalany przez ministra obrony narodowej. Norma powierzchniowa dla żołnierza ma wynosić do 75 mkw. A dla mundurowego z jednym lub dwoma członkami rodziny może wynosić maksymalnie 90 mkw. Przy czym na każdą kolejną osobę norma powierzchniowa będzie wzrastać o 20 m kw.
Co więcej, projekt przewiduje, że mundurowy dostanie od wojska ryczałt na pokrycie kosztów ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji lokalu mieszkalnego, zaopatrzenia w zimną i ciepłą wodę, oświetlenia klatki schodowej i korytarza, a także ubezpieczenia lokalu. Żołnierz otrzyma też 150 zł miesięcznie na instalację telefonu i związane z nim opłaty.
Wojsko pokryje również koszty związane z nauką języka obcego przez dziecko. Na ten cel mundurowy otrzyma 3 tys. euro. Projekt mówi także o dofinansowaniu dojazdów do pełnienia służby, a także wydatków na opiekę medyczną.
Etap legislacyjny
Uzgodnienia międzyresortowe