Pracownicy zatrudnieni w 2013 roku w działach kontrolingu zarabiali przeciętnie 5 500 PLN – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak. Pensja co czwartego z nich nie była wyższa niż 3 700 PLN, a 25 proc. pracowników o najwyższym wynagrodzeniu zarabiało powyżej 9 000 PLN.
Reklama

Mediana zarobków w kontrolingu była w 2013 roku wyższa o 27 proc. od wynoszącej 4 050 PLN mediany wynagrodzeń dla ogółu zatrudnionych.

Wynagrodzenie całkowite brutto w dziale kontrolingu wobec wynagrodzeń ogółu respondentów / Media
Mediana wynagrodzeń w kontrolingu w poszczególnych województwach (w PLN) / Media
Mediana wynagrodzenia całkowitego pracowników działu kontrolingu na różnych poziomach stanowisk / Media

Nie zaskakuje, że w działach kontrolingu najwięcej zarabiali pracownicy z województwa mazowieckiego. Pensja co drugiego z nich przekraczała 7 800 PLN i była ponad dwukrotnie wyższa niż w podlaskim (2 900 PLN). Poniżej mediany wynagrodzeń dla całej Polski znalazły się również województwa: świętokrzyskie (3 650 PLN), warmińsko-mazurskie (3 750 PLN) oraz podkarpackie (3 950 PLN).

Mediana wynagrodzeń dyrektorów w dziale kontrolingu w 2013 roku wyniosła 15 000 PLN. Aby zarobić tyle, ile dyrektor otrzymuje miesięcznie, pracownik szeregowy musiałby pracować ponad 5 miesięcy, a specjalista niecałe 3 miesiące. Natomiast mediana płac kierownika była o 43 proc. niższa od mediany pensji dyrektora i wyniosła 8 500 PLN.

Sylwia Radzięta, Sedlak & Sedlak