Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2013 roku przez firmę Sedlak & Sedlak, najwyższe płace w przemyśle lekkim otrzymywały osoby zatrudnione w sekcji tytoniowej. Połowa z nich zarabiała miesięcznie powyżej 6 500 PLN brutto.
Wynagrodzenia całkowite brutto w poszczególnych sekcjach przemysłu lekkiego w 2013 roku (w PLN) / Media

Mediana zarobków w przemyśle lekkim wyniosła w 2013 roku 4 400 PLN brutto miesięcznie. Najniższe wynagrodzenia w branży otrzymywali pracownicy sekcji odzieżowo-tekstylnej. Mediana ich miesięcznych płac wynosiła 2 800 PLN. Niewiele więcej zarabiali zatrudnieni w sekcji skórzano-obuwniczej – 3 200 PLN. Osoby pracujące w przemyśle drzewnym oraz zajmujący się produkcją mebli przeciętnie otrzymywały 3 400 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto w poszczególnych województwach w przemyśle lekkim w 2013 roku (w PLN) / Media
Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto na różnych stanowiskach w przemyśle lekkim w 2013 roku (w PLN) / Media

W 2013 roku najwyższe płace w przemyśle lekkim odnotowano w województwach: mazowieckim (6 000 PLN), wielkopolskim (4 620 PLN) i dolnośląskim (4 500 PLN), natomiast najniższe w województwach: podkarpackim (3 200 PLN), warmińsko-mazurskim (3 275 PLN) i podlaskim (3 500 PLN).

Interesująco wypada porównanie płac na wybranych poszczególnych stanowiskach w branży. I tak: dyrektor operacyjny miesięcznie zarabiał nawet 16 000 PLN brutto miesięcznie, dyrektor ds. sprzedaży – 13 000 PLN, natomiast monter 2 100 PLN a szwaczka 1 600 PLN brutto miesięcznie, czyli tyle ile wynosiła w 2013 roku ustawowa pensja minimalna.

Sylwia Rębisz, Sedlak & Sedlak