Mediana wynagrodzeń pracowników przemysłu ciężkiego była wyższa niż wartość środkowa zarobków zarówno w przemyśle lekkim, jak i w branży przemysłowej ogółem.

Spośród osób pracujących w przemyśle ciężkim najwyższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w petrochemii. Mediana ich płac wynosiła 6 tys. PLN. O tysiąc złotych mniej zarabiali pracownicy przemysłu motoryzacyjnego i górnictwa. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące w hutnictwie i metalurgii (3 990 PLN).

Najwyższe, przekraczające 5 000 PLN wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące na terenie województw: mazowieckiego (5 500 PLN), dolnośląskiego (5 267 PLN) i pomorskiego (5 000 PLN). Działają tam duże przedsiębiorstwa z tych sekcji przemysłu ciężkiego, w których płace są najwyższe. W mazowieckim i pomorskim jest to przemysł petrochemiczny (PKN Orlen, Grupa Lotos S.A.), z kolei w dolnośląskim prosperuje przemysł wydobywczy i motoryzacyjny.

Najmniej zarabiały osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach ulokowanych na Podlasiu. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3 650 PLN. O 150 PLN wyższe płace otrzymywały osoby pracujące w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, opolskim oraz warmińsko-mazurskim.

Sylwia Rębisz, Sedlak & Sedlak