Od niedzieli zwolnienia mundurowych będą traktowane tak jak cywili. Brakuje jednak informacji o zmianach i przepisów wykonawczych. Resort spraw wewnętrznych twierdzi, że nie ma sobie nic do zarzucenia.
Trwa wyścig z czasem. Od 1 czerwca chorzy mundurowi będą musieli udowadniać, że ich niedyspozycja ma związek ze służbą. Jeśli tego nie zrobią, otrzymają 80 proc. swojego uposażenia. Tego dnia wchodzi w życie ustawa z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustaw: o policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 502). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekonuje, że jest przygotowane do zmian. Związkowcy z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów zaprzeczają.

Bez szkolenia