Trwają konsultacje projektu rozporządzenia ministra sprawiedliwości, który zawiera wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy więziennictwa. Dokument ten wykonuje art. 118 ust. 19 ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 173 ze zm.). Przepis ten został dodany do tego aktu prawnego na podstawie ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz.U. z 2014 r. poz. 616 ).
Reklama
Szef resortu sprawiedliwości wyjaśnia, że przygotowane rozporządzenie usuwa lukę prawną, jaką był brak norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu mającego związek ze służbą oraz wypadku w czasie jej wykonywania. Do tej pory funkcjonariusze więziennictwa nie mieli bowiem własnego wykazu chorób mających związek ze służbą. Jeśli chodzi o wypadki lub choroby korzystano ze starego rozporządzenia z 22 marca 1973 r. w sprawie ustalania stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej ze służbą wskutek wypadku lub choroby (Dz.U. nr 11, poz. 83).
Nowy dokument pozwoli komisjom lekarskim MSW określić procentowy uszczerbek stanu zdrowia. To zaś jest niezbędne do określenia wysokości wypłaty jednorazowego dodatku dla poszkodowanego funkcjonariusza tej formacji. Na tej podstawie przełożeni funkcjonariuszy będą mogli przyznawać takie wsparcie.

27,6 tys. funkcjonariuszy służy w więziennictwie

Etap legislacyjny
Konsultacje społeczne