Temu celowi – oprócz doradców klienta – będzie służyć także profilowanie pomocy dla bezrobotnych. Urzędy mają obowiązek niezwłocznie ustalić taki profil w przypadku każdej nowo rejestrującej się osoby. Do wyboru są trzy możliwości – w zależności od tego, jakie jest oddalenie bezrobotnego od rynku pracy, w tym jego gotowość i motywacja do podjęcia zatrudnienia. Okoliczności te będą decydować o tym, co urząd mu zaoferuje: pracę, staż czy działania integracyjne. Zdiagnozowanie stopnia oddalenia od rynku pracy i przydzielenie do określonego profilu następować będzie na podstawie specjalnego elektronicznego kwestionariusza.
– Udostępniono nam narzędzie do profilowania, ale dotychczas nie mogliśmy sprawdzić jego działania, bo program komputerowy nie pozwala przetestować go na sucho. Możliwe to będzie dopiero w praktyce, z udziałem konkretnych osób – mówiła wczoraj DGP Wiesława Polańska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Jaworznie (śląskie).