Temu celowi – oprócz doradców klienta – będzie służyć także profilowanie pomocy dla bezrobotnych. Urzędy mają obowiązek niezwłocznie ustalić taki profil w przypadku każdej nowo rejestrującej się osoby. Do wyboru są trzy możliwości – w zależności od tego, jakie jest oddalenie bezrobotnego od rynku pracy, w tym jego gotowość i motywacja do podjęcia zatrudnienia. Okoliczności te będą decydować o tym, co urząd mu zaoferuje: pracę, staż czy działania integracyjne. Zdiagnozowanie stopnia oddalenia od rynku pracy i przydzielenie do określonego profilu następować będzie na podstawie specjalnego elektronicznego kwestionariusza.

– Udostępniono nam narzędzie do profilowania, ale dotychczas nie mogliśmy sprawdzić jego działania, bo program komputerowy nie pozwala przetestować go na sucho. Możliwe to będzie dopiero w praktyce, z udziałem konkretnych osób – mówiła wczoraj DGP Wiesława Polańska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Jaworznie (śląskie).

Wobec tych, którzy już figurują w ewidencji, profile pomocy powinny zostać ustalone nie później niż do końca tego roku. Oprócz tego urzędy wkrótce zobowiązane będą też do sporządzania indywidualnych planów działania dla każdego bezrobotnego. Dla osób nowo zarejestrowanych powinno to nastąpić w ciągu 60 dni od ustalenia profilu pomocy.

– Czeka nas ogrom pracy. Na jednego doradcę przypada u nas bowiem ok. 270 osób, a na profilowanie każdej z nich przeznaczać będziemy ok. 20 minut – wskazuje Wiesława Polańska.

Nieco krótszy czas na profilowanie jednej osoby – docelowo ok. 8 minut – przewiduje PUP w Kraśniku (woj. lubelskie).

W najbliższych miesiącach bezrobotni mogą się więc spodziewać wydłużenia czasu dopełniania formalności, a tym samym większych kolejek w pośredniakach.

– W naszym powiecie zarejestrowanych jest 7 tys. bezrobotnych, do końca roku pozostało 7 miesięcy, wobec tego zobligowani jesteśmy przeprowadzić profilowanie dla około tysiąca osób miesięcznie. Do tej liczby doliczyć należy także tych, którzy dopiero zarejestrują się w urzędzie. Na spełnienie wymagań ustawowych mamy bardzo mało czasu – zauważa Andrzej Tybulczuk, dyrektor PUP w Kraśniku.

Ustawa wprowadza też nowe instrumentów aktywizacji bezrobotnych (patrz infografika). Modyfikuje również zasady współpracy urzędników z pośredniaków z ośrodkami pomocy społecznej i agencjami zatrudnienia na rzecz długotrwale bezrobotnych. Nowe przepisy przewidują także częściowe uzależnienie wynagrodzeń pracowników służb zatrudnienia od skuteczności ich działań oraz zwiększenie funduszy przekazywanych na walkę z bezrobociem dla najbardziej efektywnych urzędów.

Etap legislacyjny

Ustawa wchodzi w życie 27 maja 2014 r.