Kandydaci na żołnierzy zawodowych i zamierzający studiować na wojskowej uczelni będą składać wniosek o przyjęcie bezpośrednio do rektora komendanta uczelni wojskowej. Takie m.in. zmiany przewiduje projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.
Dokument trafił do uzgodnień międzyresortowych. Z uwagi na zmianę upoważnienia do wydania wspomnianego rozporządzenia przestanie obowiązywać dotychczasowe. Znaczna jego część będzie jednak przeniesiona do konsultowanego aktu.
Reklama

Reklama
Dokument zakłada też, że do dyrektora departamentu kadr ministra obrony narodowej za pośrednictwem komendanta uzupełnień będą mogli składać wnioski o powołanie do służby kandydackiej studenci uczelni cywilnych, którzy chcą trafić do szkoły wojskowej. Dotyczyć to ma osób ubiegających się o przyjęcie do korpusu medycznego, a także kandydatów na oficerów zawodowych i chcących kontynuować naukę w szkole podoficerskiej lub ośrodku szkolenia.

Nowe rozwiązania będą dużym ułatwieniem zarówno dla armii, jak i ochotników

Projekt zakłada również, że ochotnicy do służby kandydackiej odpowiednio wcześniej będą mogli przystąpić do badań lekarskich i psychologicznych. Dopiero po uzyskaniu orzeczenia o braku przeciwwskazań do służby będzie można się ubiegać o przyjęcie do armii. Wojskowe komendy uzupełnień zebrane dokumenty będą przesyłać do właściwych uczelni wojskowych, szkół podoficerskich i ośrodków szkolenia. O terminie rekrutacji będą informować szefowie placówek wojskowych.
– Proponowane rozwiązania z pewnością będą ułatwieniem dla wojska, ale też dla samych ochotników. Ci ostatni nie będą zapraszani do rekrutacji, jeśli przeprowadzone wcześniej badania wykażą, że ich stan zdrowia nie pozwala na służbę w armii – uważa płk Marian Babuśka, przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.
Służba kandydacka ma polegać m.in. na kształceniu i szkoleniu w uczelniach wojskowych. Zaliczyć do niej trzeba też kształcenie w szkołach niewojskowych oraz odbywanie w czasie przerwy wakacyjnej szkoleń. W ramach przebiegu służby przygotowawczej osoby, które w niej uczestniczą, odbywają praktyki zgodnie z planem studiów, programem kształcenia i planem szkolenia. Kandydaci będą mogli być mianowani na wyższy stopień wojskowy, jeśli otrzymają co najmniej dobrą ogólną ocenę w opinii służbowej oraz mają pozytywne wyniki w nauce.
Etap legislacyjny
Projekt w uzgodnieniach