Zgodnie z nowymi regulacjami komendant główny Żandarmerii Wojskowej ma przesyłać mundurowemu, który nie przekazał oświadczenia, pisemne wezwanie do jego złożenia. Żołnierz od otrzymania tego pisma będzie miał 14 dni na wypełnienie obowiązku.
Reklama
Do tej pory za niezłożenie w nakazanym terminie oświadczenia o stanie majątkowym i po jednorazowym pisemnym upomnieniu żołnierz był zwalniany z zawodowej służby z mocy prawa. Z kolei ustawa z 1 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1355), która weszła w życie 5 grudnia 2013 r., uchyliła przepis, który bezwzględnie nakazuje zwolnienie żołnierza ze służby za brak oświadczenia.
– Dziś nie można obligatoryjnie zwolnić ze służby z tego powodu. Dowódca wobec podwładnego, który nie przesłał oświadczenia, musi przeprowadzić postępowanie dyscyplinarne – mówi płk Marian Babuśka, przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.
Według niego obowiązek składania takiego dokumentu powinien być mocno ograniczony. Na 100 tys. żołnierzy zawodowych oświadczenie majątkowe składa ponad 30 tys. z nich
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 22 lipca 2014 r.