Pracodawcy świadczący usługi dla zagranicznych klientów za pośrednictwem łączności elektronicznej będą mogli bez przeszkód pracować w niedziele. Od dzisiaj obowiązują zmienione przepisy w kodeksie pracy.
W ostatnich latach na terenie Polski lokuje się coraz więcej firm, które świadczą usługi drogą elektroniczną dla zagranicznych podmiotów. Według szacunków zatrudniają one już ok. 200 tys. osób. Na przykład we Wrocławiu i w Krakowie działa coraz więcej centrów rozliczeniowo-finansowych, callcenter oraz firm świadczących usługi informatyczne. Przedsiębiorstwa te obsługują klientów z całego świata i ze względu na konkurencję nie mogą sobie pozwolić na przerwy. Terminarz polskich świąt najczęściej różni się od kalendarza zagranicznych kontrahentów i zdarza się, że w dniu wolnym w Polsce w innym państwie się pracuje.
Kodeks pracy określa wyjątki dopuszczające pod pewnymi warunkami wykonywanie zadań w niedziele i święta.Wśród nich nie było jednak takich przepisów, które dopuszczałyby wprost możliwość pracy przez zatrudnionych w firmach świadczących międzynarodowe usługi drogą elektroniczną. Przedsiębiorcy musieli obchodzić prawo i wyznaczać obowiązki zatrudnionym w systemie zmianowym, bo stosowanie takiej organizacji pracy uzasadnia pracę w niedzielę i święta. Od dziś zmienia się jednak zawarty w art. 15110 kodeksu pracy katalog sytuacji, w których praca może być świadczona w dni oznaczone w kalendarzu na czerwono.