Przyznanie mundurowym prawa do nadzwyczajnego urlopu zależy od stażu, wieku i doświadczenia.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów. Prawo do takiego wypoczynku przysługuje na podstawie art. 84 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687 z późn. zm.). Zgodnie z nim szef MSW może wprowadzić płatne urlopy dodatkowe, w wymiarze do 13 dni roboczych rocznie, dla policjantów, którzy:
● pełnią służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia albo
● osiągnęli określony wiek lub staż służby, albo
● gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby.
Na podstawie przygotowanego projektu rozporządzenia prawo do dodatkowego odpoczynku mogą mieć osoby, które legitymują się 15 latami służby. Taki funkcjonariusz będzie mógł odpoczywać przez dodatkowe 5 dni. Ci mundurowi, którzy mają na swoim koncie co najmniej 20-letni staż, otrzymają 9 dni roboczych, a ci z co najmniej 25-letnią wysługą – 13 dni.
Zgodnie z nowymi przepisami prawo do dodatkowych dni odpoczynku będą mieć też osoby, które osiągnęły określony w rozporządzeniu wiek i jednocześnie przepracowały w policji co najmniej 10 lat. W takim przypadku osoba, która ukończyła 40 lat, może liczyć na dodatkowe 5 dni roboczych, ta po 45. roku życia – 9 dni, a 55-latkowie i starsi – 13 dni dodatkowego wypoczynku.
Projekt przewiduje też, że prawo do wspomnianego urlopu przysługuje również osobom pełniącym służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Na przykład dodatkowe 5 dni otrzyma osoba, która ręcznie kieruje ruchem na skrzyżowaniach (o ile taka służba jest pełniona przez co najmniej 80 godzin w miesiącu). Tyle samo dni wolnych przysługuje w przypadku pracy w pomieszczeniach niemających naturalnego oświetlenia.
Z kolei dodatkowe 9 dni wolnych uzyskają osoby, które są narażone na działanie pyłów, substancji chemicznych oraz hałasu, a 13 – osoby, które w ciągu miesiąca przez co najmniej 80 godzin pracują przy zwalczaniu terroryzmu. Prawo do specjalnego urlopu mają zagwarantowane także policjanci prowadzący próby broni, amunicji oraz materiałów budowalnych.
W razie zbiegu uprawnień do urlopu dodatkowego z różnych tytułów policjant ma prawo tylko do jednego z nich. Może wybrać wariant najbardziej dla siebie korzystny.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach