Medal za Długoletnią Służbę będzie można przyznać m.in. policjantowi lub żołnierzowi, który w danym roku nabędzie prawo do emerytury. Z takim wnioskiem do prezydenta należy wystąpić najpóźniej w dniu rozwiązania z tą osobą stosunku pracy.
Takie zmiany przewiduje rozporządzenie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2014 r. poz. 64), które dziś wchodzi w życie.
Obecnie wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż po: