Medal za Długoletnią Służbę będzie można przyznać m.in. policjantowi lub żołnierzowi, który w danym roku nabędzie prawo do emerytury. Z takim wnioskiem do prezydenta należy wystąpić najpóźniej w dniu rozwiązania z tą osobą stosunku pracy.
Takie zmiany przewiduje rozporządzenie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2014 r. poz. 64), które dziś wchodzi w życie.
Obecnie wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż po:
- 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień;
- 20 latach – na II stopień;
- 10 latach – na III stopień.
Od dziś wprowadzone zostaną dodatkowo obostrzenia. Jeśli np. mundurowy otrzymał taki medal po raz pierwszy dopiero po 22 latach służby, to nie będzie można wnioskować o przyznanie mu kolejnego w następnym roku, ale dopiero po 10 latach od otrzymania tego poprzedniego.
– Nowe uregulowania spowodują podwyższenie rangi nadawanych i otrzymywanych medali – mówi generał dyw. dr hab. Bogusław Pacek, doradca ministra obrony i rektor Akademii Obrony Narodowej.
Tłumaczy, że trudniej je będzie otrzymać, za to wzrośnie prestiż związany z ich posiadaniem.