W tym roku żołnierze zawodowi nie otrzymają wyższych uposażeń. Część z nich może jednak skorzystać z ułatwień w uzyskaniu kolejnej klasy kwalifikacyjnej i w ten sposób uzyskać podwyżkę.
Taką możliwość przewiduje rozporządzenie ministra obrony narodowej z 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych (Dz.U. poz. 1696), które dziś wchodzi w życie.
Żołnierze, którzy służą w armii, mogą zdobywać cztery stopnie kwalifikacji. Do uzyskania najniższego mundurowy musi się wykazać 2,5-letnim stażem. Z kolei o drugą i trzecią kwalifikację można się ubiegać po trzech latach od uzyskania poprzedniej. Aby otrzymać najwyższą, tzw. mistrzowską, trzeba odbyć kolejny, dwuletni staż. Na zdobycie wszystkich stopni potrzeba 10,5 roku.