W tym roku żołnierze zawodowi nie otrzymają wyższych uposażeń. Część z nich może jednak skorzystać z ułatwień w uzyskaniu kolejnej klasy kwalifikacyjnej i w ten sposób uzyskać podwyżkę.
Taką możliwość przewiduje rozporządzenie ministra obrony narodowej z 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych (Dz.U. poz. 1696), które dziś wchodzi w życie.
Żołnierze, którzy służą w armii, mogą zdobywać cztery stopnie kwalifikacji. Do uzyskania najniższego mundurowy musi się wykazać 2,5-letnim stażem. Z kolei o drugą i trzecią kwalifikację można się ubiegać po trzech latach od uzyskania poprzedniej. Aby otrzymać najwyższą, tzw. mistrzowską, trzeba odbyć kolejny, dwuletni staż. Na zdobycie wszystkich stopni potrzeba 10,5 roku.
Resort obrony zaproponował w konsultacjach nad projektem, aby mundurowy, który posiada 15-letni staż, mógł ubiegać się o kolejne klasy co dwa lata. – Na to rozwiązanie nie zgodziło się jednak Rządowe Centrum Legislacji. Niezależnie od tego szacujemy, że około 70 tys. uprawnionych będzie się starało o kolejne klasy, a tym samym o wyższe uposażenie – wyjaśnia płk Marian Babuśka, dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych MON.
Generał dyw. dr hab. Bogusław Pacek, doradca ministra obrony i rektor Akademii Obrony Narodowej, wskazuje, że do zdobycia stopnia kwalifikacji trzeba zdać egzamin. Projekt wprowadza możliwość odwołania się przez żołnierza od niezaliczonego sprawdzianu, a także od pozbawienia posiadanej już kwalifikacji. Mundurowy, który ją zdobędzie, może otrzymać dodatek motywacyjny. Przy najniższym stopniu 105 zł, a przy najwyższym – 405 zł.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji