Resort pracy zapewniał, że przy profilowaniu urzędy pracy nie będą pytać o dane wrażliwe bezrobotnych. Zrobią to jednak przy organizacji programów specjalnych dla wybranych grup.
Reforma urzędów pracy zmieni zasady wsparcia osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) takim mianem określa wybrane grupy bezrobotnych, w tym osoby młode, bezrobotnych po 50. roku życia, osoby opiekujące się dziećmi i niepełnosprawnych. Jej nowelizacja obecnie czeka na drugie czytanie w Sejmie.

Grupy specjalne