Zmiana kodeksu pracy, którą zajmował się Senat, rozszerza katalog obowiązków, które na zasadzie wyjątku mogą być wykonywane również w niedziele i święta. Przewiduje ona dodanie do niego kolejnej pozycji zezwalającej na świadczenie obowiązków w takie dni w firmach, które wykonują usługi odbierane poza terytorium Polski. Będzie ono możliwe w niedziele i święta, ale tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych.
Pierwsza ze wspomnianych senackich poprawek ma charakter doprecyzowujący. Pozwala, by w niedziele i święta, obok pracy polegającej na świadczeniu usług odbieranych za granicą, dozwolone było także wykonywanie obowiązków przez zatrudnionych, których obecność daje możliwość świadczenia takich usług przez innych zatrudnionych (np. odpowiedzialnych za utrzymanie systemu informatycznego). Druga poprawka wprowadza do k.p. rozwiązanie zobowiązujące firmy świadczące usługi transgraniczne do oddawania zatrudnionym innego dnia wolnego w zamian za przepracowane święto. Miałoby odbywać się to na takich samych zasadach, jakie obowiązują w przypadku innych sytuacji wykonywania pracy w dni ustawowo wolne.