Są wątpliwości, czy nowe przepisy o wykonywaniu obowiązków w dni świąteczne z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej będzie można stosować np. w przypadku sklepów internetowych - Sławomir Paruch, radca prawny, partner w Kancelarii Raczkowski i współpracownicy.

Nowe przepisy kodeksu pracy rozszerzające katalog prac, które mogą być świadczone w święta, budzą niepokój i wątpliwości w międzynarodowych korporacjach używających w wewnętrznej komunikacji środków elektronicznych. Czy każdemu pracownikowi raportującemu za granicę efekty swojej pracy np. przez telefon komórkowy czy wysyłającemu e-mailem przygotowane opracowania, będzie można bez przeszkód zaplanować pracę w niedzielę?

Na wstępie należy zaznaczyć, że planowanie pracy pracowników w niedziele i święta na podstawie nowego przepisu może dotyczyć wyłącznie czynności usługowych, których wykonywanie odbywa się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i urządzeń telekomunikacyjnych. Nie dotyczy zatem zatrudnionych w przedsiębiorstwach niezajmujących się wykonywaniem czynności usługowych, np. świadczących zadania produkcyjne. Rodzi to pewne wątpliwości co do zakresu zastosowania przepisu.