Firmy transgraniczne będą mogły świadczyć usługi w dni wolne od pracy bez naginania prawa. Na najbliższym posiedzeniu 9–10 stycznia, Senat rozpatrzy nowelizację kodeksu pracy, która przewiduje taką zmianę. Uchwaloną przez Sejm ustawą w ubiegłym tygodniu zajmowała się senacka komisja rodziny i polityki społecznej, która do jej tekstu wprowadziła dwie poprawki.
Ustawa zmieniająca przewiduje dodanie kolejnego punktu do art. 15110 k.p., który zawiera listę wyjątków od zakazu świadczenia pracy w niedziele i święta. Po nowelizacji wykonywanie obowiązków w takie dni będzie dozwolone także dla firm, które realizują usługi transgraniczne odbierane w święta poza terytorium Polski.
Przedsiębiorstwa takie dotychczas musiały stosować systemy pracy zmianowej oraz weekendowej, aby móc zlecać zatrudnionym zadania w weekendy i święta. Projekt ustawy przewiduje, że w takie dni praca będzie mogła być wykonywana, lecz tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych. Kolejnym warunkiem jest też, by efekty usługi były odbierane przez przedsiębiorcę zagranicznego, u którego dany dzień jest roboczym.