Takie rozwiązanie przewiduje projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych. Trafił właśnie do konsultacji.

– Mieliśmy wątpliwości prawne, czy rozpatrywać wnioski o tego typu świadczenie, gdy wojskowy chciał skorzystać np. z dodatkowego urlopu wypoczynkowego – potwierdza Marta Szymczyk z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu. Tłumaczy, że po zmianach katalog gratyfikacji urlopowych, które będzie można wypłacić żołnierzowi, będzie szerszy niż dotychczas.

Marta Szymczyk wskazuje, że żołnierze, którzy nie wystąpią o przyznanie dodatkowych pieniędzy, otrzymają je do końca stycznia następnego roku.

Resort obrony przyznaje, że wprowadzone zmiany mają na względzie uwzględnienie postulatów służących w armii.

– Znam przypadki żołnierzy, którzy na siłę wybierali się wcześniej na takie urlopy, aby otrzymać gratyfikację – mówi DGP gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek, doradca ministra obrony i rektor Akademii Obrony Narodowej.

Według niego mundurowi będą mogli składać wnioski o wypłatę dodatkowych pieniędzy w sytuacjach dostosowanych do ich życiowych potrzeb.

– Jeśli żołnierz będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego, to nie będzie musiał dodatkowo wcześniej występować o urlop wypoczynkowy – dodaje.

MON zaproponował też, aby co do zasady wniosek o gratyfikację urlopową był składany nie wcześniej niż na 30 dni przed rozpoczęciem urlopu i nie później niż 14 dni po jego zakończeniu. Zgodnie z projektem rozporządzenia pozostałe rozwiązania pozostaną bez zmian. Nowelizacja przepisów jest niezbędna ze względu na zmianę upoważnienia ustawowego. W efekcie wysokość gratyfikacji urlopowej na jedną osobę (członka rodziny) wyniesie 35 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza obowiązującego 1 stycznia roku kalendarzowego.

– W 2014 r. nie będzie podwyżek uposażeń żołnierzy i dlatego gratyfikacja urlopowa na jednego członka rodziny mundurowego pozostanie na dotychczasowym poziomie – potwierdza gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek. Żołnierze otrzymują w przeliczeniu na osobę 875 zł.

Etap legislacyjny

Projekt w trakcie konsultacji