Żołnierz będzie mógł złożyć wniosek o wypłatę gratyfikacji urlopowej bez względu na tytuł planowanej przerwy w służbie. Zyska możliwość wnioskowania o przyznanie dodatkowych pieniędzy, jeśli w danym roku nie wykorzysta wypoczynku z powodu korzystania m.in. z urlopu rodzicielskiego, macierzyńskiego czy wychowawczego.
Takie zmiany przewiduje rozporządzenie ministra obrony narodowej z 18 marca 2014 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. poz. 411), które dziś wchodzi w życie.
Do tej pory istniały wątpliwości, czy należy rozpatrywać wnioski o wspomniane świadczenie, gdy wojskowy chciał skorzystać np. z dodatkowego, a nie zwykłego urlopu wypoczynkowego. Po zmianach katalog przypadków wypłaty gratyfikacji urlopowych będzie szerszy (np. o urlop macierzyński).
Żołnierze, którzy nie wystąpią o przyznanie dodatkowych pieniędzy z tytułu wypoczynku, otrzymają je automatycznie do końca stycznia następnego roku.
– Znam przypadki mundurowych, którzy wybierali się wcześniej na urlopy wypoczynkowe tylko po to, aby nie stracić gratyfikacji – mówi DGP gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek, doradca ministra obrony i rektor Akademii Obrony Narodowej.
Wniosek o gratyfikację urlopową należy składać nie wcześniej niż na 30 dni przed rozpoczęciem urlopu i nie później niż 14 dni po jego zakończeniu.
Żołnierze otrzymają w przeliczeniu na osobę 875 zł.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 15 kwietnia 2014 r.