Firma i potencjalny pracownik mogą wcześniej określić zasady jego zatrudnienia. Jeżeli przyszły pracodawca uchyla się od zawarcia przyrzeczonego kontraktu, druga strona może się domagać rekompensaty za szkody, jakie poniosła z tego tytułu.
Przepisy prawa umożliwiają zawarcie umowy przedwstępnej o pracę. Jest to korzystne rozwiązanie w sytuacji, gdy ewentualne zatrudnienie zależy od określonych okoliczności, jak np. ukończenie kursu, szkolenia, uzyskanie odpowiednich uprawnień specjalistycznych przez przyszłego pracownika, bądź jest to spowodowane długim okresem wypowiedzenia kontraktu u dotychczasowego pracodawcy.

Kodeks milczy