Najwięcej zarabiają urzędnicy w placówkach zagranicznych. Nieco mniej pracownicy Ministerstw oraz Urzędów Kontroli Skarbowej. Najmniejsze wynagrodzenia zanotowano na stanowiskach w wojewódzkiej i powiatowej administracji zespolonej - wynika z "Raportu płacowego. Polska i Świat" przygotowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, zaliczanych do tzw. korpusu służby cywilnej obliczane są na podstawie mnożników kwot bazowych. W 2012 roku kwota bazowa wynosiła 1873,84 PLN. Najwyższymi zarobkami cieszyli się pracownicy placówek zagranicznych, zarabiając 7 726 PLN (brutto)7. Nieco mniej zarabiali pracownicy Ministerstw (7 040 PLN) oraz Urzędów Kontroli Skarbowej (6 385 PLN).

Wynagrodzenie w Korpusie Służby Cywilnej w 2012 roku według kategorii urzędów (brutto w PLN) / Media

Najmniejsze wynagrodzenia zanotowano na stanowiskach w wojewódzkiej i powiatowej administracji zespolonej, odpowiednio 3 677 PLN oraz 2 946 PLN. Warto zauważyć, że choć płace nominalne wzrosły, uwzględniając inflację, odnotowano spadek wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej o 1,4% w porównaniu do 2011 roku. Według sprawozdania Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2012 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie KSC wyniosło 4 729 PLN brutto wraz z nagrodami i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. W porównaniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które w 2012 r. wyniosło 3 728 PLN brutto wraz z wypłatami nagród z zysku, było o 34,3 % wyższe.

Analizując wynagrodzenia w poszczególnych ministerstwach, można stwierdzić, że zdecydowanie najlepiej zarabiają pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych (7 997 PLN), Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (7 836 PLN) oraz Ministerstwa Finansów (7 743 PLN). Najmniej Ministerstwa Zdrowia (5 854 PLN) oraz Skarbu Państwa (5 864 PLN). Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w urzędach wojewódzkich wahają się od 3 627 PLN do 4 502 PLN, w zależności od regionu.