DGP przyjrzał się strukturze zatrudnienia i wynagrodzenia departamentu służby cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Departament powiela błędy, które występują w administracji. Urzędnicy awansują i dorabiają bez jasnych zasad.
Sławomir Brodziński, szef służby cywilnej, nie zabiega już o odmrożenie płac w administracji rządowej. W swoim sprawozdaniu za 2012 r. podkreśla tylko, że trzeba się zająć rozpowszechnieniem dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania zmiennych składników wynagradzania. Dotyczy to m.in. nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej i dodatków zadaniowych. DGP przyjrzał się więc strukturze zatrudnienia i wynagrodzenia departamentu służby cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który zajmuje się jego obsługą.

Dobre zarobki