Aby rozstrzygnąć konflikt, sąd nie zawsze musi wydawać wyrok. Nawet gdy sprawa już tam trafiła, firma i jej podwładny mogą zawrzeć porozumienie. W efekcie strony oszczędzają czas i pieniądze.

Czy ugoda jest możliwa bez pośrednictwa sądu

Pracownik i pracodawca toczą spór przed sądem. Ten wyznaczył daleki termin rozprawy. Czy możliwe jest w tej sytuacji zawarcie ugody pozasądowej?