Państwowa Inspekcja Pracy chce skończyć z kredytowaniem działalności firm kosztem pracowników. Uważa, że pracodawcy, którzy na czas nie płacą pensji, powinni ją zwracać zatrudnionym wraz z odsetkami.
Inspekcja chce, by w przypadku niewypłacenia przez pracodawcę wynagrodzenia w terminie pracownikowi przysługiwało z mocy prawa wynagrodzenie wraz z odsetkami za czas opóźnienia. Taka propozycja została zgłoszona na ostatnim posiedzeniu Rady Ochrony Pracy nadzorującej działania PIP.
– Od dłuższego czasu inspektorzy wskazują na systematyczne opóźnianie terminu wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy – tłumaczy Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy GIP.