Zasadniczo zatrudniony ma prawo do nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Wyjątkowe jednak okoliczności uprawniają pracodawcę do odwołania podwładnego z wolnego. Musi jednak to zrobić w taki sposób, by zainteresowany mógł wydane polecenie wykonać.
Pracownik może zostać wezwany do wcześniejszego powrotu z urlopu, gdy w miejscu pracy wystąpiły okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania przez niego wolnego, a jego obecność w zakładzie okazuje się konieczna. Jeżeli zaś sytuacja wymagająca stawiennictwa podwładnego byłaby znana przed datą odpoczynku, szef ma możliwość przesunięcia pracownikowi tego terminu (art. 164 par. 2 kodeksu pracy). Możliwe jest również wielokrotne odwoływanie pracownika z jednego urlopu, oczywiście przy każdorazowym zachowaniu przesłanek wynikających z art. 167 k.p.

Pozostanie w kontakcie