30 mln zł przeznaczy resort pracy na realizację pilotażowego programu "Partnerstwo dla pracy". W znalezieniu pracy kilku tysiącom bezrobotnych z trzech województw: mazowieckiego, podkarpackiego i dolnośląskiego mają pomóc prywatne agencje zatrudnienia.

Program ma na celu wypracowanie modelu współpracy urzędów pracy z prywatnymi agencjami pracy, ukierunkowanej na znalezienie zatrudnienia osobom bezrobotnym.

Jak poinformowało PAP Biuro Promocji i Mediów w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, umowy z dyrektorami wojewódzkich urzędów pracy umowy ws. realizacji programu zostaną podpisane w najbliższych dniach. Następnie w drodze przetargu wyłonione zostaną prywatne agencje zatrudnienia, które mają pomóc w znalezieniu pracy bezrobotnym wskazanym przez powiatowe urzędy pracy.

Reklama

Projekt będzie testowany w trzech województwach: dolnośląskim, mazowieckim i podkarpackim do 2014 r. Na jego realizację przeznaczono blisko 30 mln zł ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Z programu skorzysta m.in. 250 bezrobotnych z Radomia i okolic. W powiecie radomskim od lat stopa bezrobocia jest wysoka i wynosi obecnie ponad 30 proc.

Jak poinformował dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Józef Bakuła, pracownicy radomskiego pośredniaka zakwalifikują do programu osoby długotrwale bezrobotne.

Instytucja, która wygra przetarg na realizację programu, zorganizuje spotkania z doradcami zawodowymi, szkolenia i staże dla bezrobotnych. Końcowym efektem ma być znalezienie im pracy.

W Radomiu i powiecie od lat utrzymuje się wysoka stopa bezrobocia. W mieście wynosi ona ponad 22 proc, a w powiecie ponad 30 proc., podczas gdy na Mazowszu kształtuje się ona na poziomie 10,3 proc, a w całym kraju - na poziomie 12,5 proc. Obecnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu zarejestrowanych jest prawie 37,5 tys. bezrobotnych.