Resort pracy chce na nowo zdefiniować katalog osób, które traktowane będą jako te w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Obecnie osoby do 25. roku życia i powyżej 50 lat, długotrwale bezrobotni, samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia, korzystają z dodatkowych instrumentów aktywizacji.
Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) nie traktuje wszystkich klientów urzędów pracy w sposób jednakowy. Część z nich, np. osoby do 25. roku życia i powyżej 50 lat, długotrwale bezrobotni, samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia, korzystają z dodatkowych instrumentów aktywizacji.
– Administracyjny podział bezrobotnych na kategorie nie znajduje żadnego uzasadnienia, a urzędy pracy mimo posiadania środków nie mogą udzielić im pomocy – uważa Stanisław Szwed, poseł PIS.