Gdy organizacje związkowe nie będą spełniać procentowych kryteriów reprezentatywności, załoga przedsiębiorstwa w głosowaniu będzie wskazywać tę, która w ich imieniu może prowadzić rozmowy
Na dzisiejszym posiedzeniu zespołów prawa pracy i dialogu społecznego partnerzy społeczni rozmawiać będą o zmianie zasad wyłaniania reprezentatywnych organizacji związkowych. DGP dotarł do propozycji resortu pracy, które będą stanowić podstawę do ustalenia nowych zasad. Wbrew obawom nie wyłączają one małych związków z kręgu podmiotów uprawnionych do rokowań dotyczących układów zbiorowych, regulaminów itp. Ministerstwo nie chce przekazania tych kwestii wyłącznie w ręce dużych centrali, bo z analiz, jakimi dysponuje wynika, że mogłoby to naruszać konstytucję.
Zgodnie z propozycjami resortu pracy uprawnionymi do prowadzenia rokowań byłyby wszystkie działające wspólnie lub tworzące wspólną reprezentację organizacje związkowe. W razie braku zgody na takie działanie uprawniona byłaby organizacja reprezentatywna, tj. wybrana przez załogę w tajnym głosowaniu.