Od 2012 roku pracodawcy mogą udzielać zaległego urlopu wypoczynkowego do końca września, a nie – jak wcześniej – marca następnego roku. Tak wynika z art. 168 k.p., który został zmieniony ustawą z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378). Jak podkreśla Państwowa Inspekcja Pracy, rozwiązanie to należy stosować już od 2012 r.

Jeśli więc w 2011 r. pracownik zaoszczędził np. 15 dni urlopu wypoczynkowego, w kolejnym roku będzie mógł je wykorzystać np. w lipcu lub sierpniu, czyli w znacznie bardziej atrakcyjnym okresie na wypoczynek niż luty lub marzec.

Może liczyć też na znacznie dłuższe wakacje (obejmujące nawet dwa miesiące), jeśli połączy zaległy urlop z tym przysługującym mu w danym roku kalendarzowym. Dla przykładu miałby wolne od 30 czerwca 2012 r. do 28 sierpnia 2012 r., gdyby wykorzystał cały bieżący urlop (26 dni za 2012 r.) i należne mu 15 dni zaległych za 2011 r.

Aby tak się stało, konieczna jest jednak oczywiście zgoda pracodawcy, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie terminu udzielenia urlopów (w tym również tych zaległych).

Pracodawcy muszą pamiętać jednak, że będzie groził im mandat za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, jeśli nie udzielą zaległego wypoczynku za 2011 rok do końca września następnego roku. Jest ono zagrożone maksymalną karą grzywny do 30 tys. zł.

Co ważne, do 30 września 2012 r. można udzielać wypoczynku zaległego, ale tylko za rok 2011 r. Natomiast pozostałe urlopy zaległe, np. za rok 2009 lub 2010, powinny być udzielone na starych zasadach według poprzednio obowiązującego art. 168 k.p., czyli do końca pierwszego kwartału (do końca marca) następnego roku kalendarzowego. Oznacza to, że urlopu za 2009 rok należało udzielić do końca marca 2010 roku.

Wynika to z tego, że urlop należny za 2011 rok stał się zaległy 1 stycznia 2012 r., a więc wtedy, gdy weszły w życie nowe przepisy. Dlatego pracodawcy mogą go udzielić na nowych zasadach, czyli do 30 września 2012 r. Z kolei urlopu niewykorzystanego np. za rok 2010 r. zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami należało udzielić do końca marca 2011 r.

Zmiana terminu nie oznacza jednak, że pracodawcy mogą planować pracownikom urlop do końca września następnego roku kalendarzowego. Zgodnie z art. 161 k.p. pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

W następnym roku urlopu udziela się tylko tym osobom, które nie mogły wykorzystać go wcześniej.