Od 2012 roku pracodawcy mogą udzielać zaległego urlopu wypoczynkowego do końca września, a nie – jak wcześniej – marca następnego roku. Tak wynika z art. 168 k.p., który został zmieniony ustawą z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378). Jak podkreśla Państwowa Inspekcja Pracy, rozwiązanie to należy stosować już od 2012 r.

Jeśli więc w 2011 r. pracownik zaoszczędził np. 15 dni urlopu wypoczynkowego, w kolejnym roku będzie mógł je wykorzystać np. w lipcu lub sierpniu, czyli w znacznie bardziej atrakcyjnym okresie na wypoczynek niż luty lub marzec.

Może liczyć też na znacznie dłuższe wakacje (obejmujące nawet dwa miesiące), jeśli połączy zaległy urlop z tym przysługującym mu w danym roku kalendarzowym. Dla przykładu miałby wolne od 30 czerwca 2012 r. do 28 sierpnia 2012 r., gdyby wykorzystał cały bieżący urlop (26 dni za 2012 r.) i należne mu 15 dni zaległych za 2011 r.