Połowa polskich pracowników jest zatrudniona u jednego pracodawcy krócej niż 4 lata – wynika z „Badania stażu pracy 2012”, przeprowadzonego przez portal rynekpracy.pl. Jednym z głównych czynników wpływających na długość zatrudnienia oraz lojalność pracownika okazały się zarobki.

Jak wynika z badania połowa polskich pracowników jest zatrudniona u jednego pracodawcy krócej niż 4 lata. „To znacznie mniej niż wykazały badania Eurobarometru. Według tej instytucji z jednym pracodawcą wiążemy się na średnio 12 lat. Na znacznie niższe wyniki mógł jednak wpłynąć fakt, że większość naszych badanych to osoby młode (do 35 roku życia) oraz posiadające dyplom wyższej uczelni” – ocenia Gabriela Jabłońska z portalu rynekpracy.pl

Co najczęściej skłania Polaków do zmiany pracy? Jedna trzecia respondentów zmieniła prace ze względu na płace. Im mniej zarabiał ankietowany, tym bardziej skłonny był do zmiany pracy. I tak ci zarabiający do 2 tys. zł pracowali w jednej firmie zaledwie przez 2 lata, podczas gdy zarabiający powyżej 2 tys. zł od 4 do 6 lat. „Jednak sam wzrost wynagrodzenia nie zapewni lojalności pracownika. Przykładowo, osoba zarabiająca 4 tys. zł, co w przybliżeniu stanowi średnią krajową, zatrudniona jest zaledwie o rok krócej niż pracownik otrzymujący miesięcznie ponad 10 tys. zł” – komentuje Gabriela Jabłońska.

Wbrew powszechnej opinii, niezadowalające zarobki bardziej skłaniają do szukania pracy płeć piękną. Kobiety częściej niż mężczyźni żegnają się z firmą z przyczyn finansowych. Aż 39 proc. pań stwierdziło, że zmiana ich poprzedniej pracy spowodowana była głównie zbyt niską płacą. Wśród panów było to 28 proc..

Obok zarobków do głównych przyczyn zmiany pracy zaliczyć można chęć rozwoju oraz satysfakcję z codziennych obowiązków. Na te czynniki wskazało odpowiednio 33 proc. i 31 proc. respondentów. Mniej ważne, choć nie bez znaczenia, są atmosfera w firmie oraz poziom stresu w pracy. „Brak możliwości rozwoju był jedną z najczęściej podawanych przyczyn odejścia z pracy właściwie we wszystkich kategoriach wiekowych” – dodaje przedstawiciel portalu rynekpracy.pl

Badanie stażu pracy zostało przeprowadzone w marcu 2012 roku przez portal rynekpracy.pl. Ankietę wypełniło łącznie 1 137 osób. 70 proc. badanych stanowili mężczyźni, a 55 proc. osób nie przekroczyło 35 roku życia. Blisko 85 proc. stanowiły osoby z wykształceniem wyższym.