Podobnie jak w latach ubiegłych Warszawa była liderem płacowym wśród polskich miast. W 2011 roku mediana zarobków w stolicy wynosiła 5 500 zł– wynika z raportu „Wynagrodzenia w Warszawie w 2011 roku”, wydanego przez Sedlak & Sedlak.

W 2011 roku mediana wynagrodzeń osób pracujących w mazowieckim na Mazowszu wynosiła 5 000 zł. „Wysokie zarobki tak w Warszawie, jak i w całym województwie mazowieckim nie powinny dziwić. Warszawa jest stolicą, co ułatwia zagranicznym inwestorom wejście na nowe rynki. Z reguły firmy takie lepiej wynagradzają pracowników aniżeli rodzimi pracodawcy” – komentuje Teresa Hantz z Sedlak & Sedlak.

Premia jako procent wynagrodzenia całkowitego / Media

Na wysokie zarobki w stolicy ma również wpływ kapitał ludzki. „To w dużych miastach zlokalizowane są uniwersytety, tam też mieszka najwięcej ludzi o wysokich kompetencjach. Dodatkowo bezrobocie jest tam znacznie niższe niż w innych miejscach. Wszystkie te czynniki sprawiają, że konkurencja firm o dobrego pracownika jest bardzo duża w większych ośrodkach miejskich. A orężem w tej walce są m.in. stawki wynagrodzeń” – komentuje Hantz.

Reklama
Mediana wynagrodzeń całkowitych / Media

Wynagrodzenia osób zatrudnionych na poszczególnych szczeblach wynosiły od 3 065 zł (w przypadku pracowników szeregowych) do 22 000 zł (zarząd). Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, specjaliści w Warszawie zarabiali przeciętnie 4 700 zł, kierownicy – 8 000 zł, dyrektorzy – 16 000 zł. Rozpiętość płac między najniższym a najwyższym szczeblem zarządzania, w przypadku płac całkowitych, wynosiła więc 18 935 zł.

W przypadku wynagrodzeń podstawowych rozpiętość płac na różnych szczeblach wynosiła 15 100 zł. Najmniejsza różnica między wynagrodzeniem zasadniczym a całkowitym dotyczyła pracowników szeregowych. Na tym szczeblu udział premii wynosił najmniej, bo 7 proc. płacy całkowitej. Wraz ze szczeblem zarządzania rósł udział części ruchomej wynagrodzenia. W przypadku specjalistów było to 10 proc., starszych specjalistów i kierowników – 12 proc., dyrektorów – 19 proc, członków zarządu – 22 proc. – podaje portal wynagrodzenia.pl.